ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก พีวีซี, ทีพีอี, ทีพีโอ, ทีพีวี, เอ็นจิเนียริ่ง พลาสติก

บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก ประเภท Thermoplastic อาทิ เช่น เม็ดพลาสติกพีวีซี(พีวีซีคอมปาวด์), เม็ดพลาสติก TPE, เม็ดพลาสติก TPV ,TPO, PP66และ เม็ดเอ็นจิเนียริ่งพลาสติก  มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครันและมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและทีมงานผลิตที่มีคุณภาพ รองรับด้วยระบบจัดการ ISO 9008 ทำให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ส่งมอบให้ลูกค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เม็ดพลาสติก พีวีซี (พีวีซีคอมปาวด์)

เม็ดพลาสติก ทีพีโอ

เม็ดพลาสติก ทีพีวี

เม็ดพลาสติก ทีพีอี

ติดต่อสอบถาม

บริษัทอุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด

609 หมู่ 6, ซอยแพรกษา 11, ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์
ติดต่อ 02-702-6708-9
ติดต่อฝ่ายโรงงาน 0-23826717-8

โทรสาร 0-2703-6338

อีเมล sales@vic.co.th

บริการด้านเทคนิค

คุณพงศธร   ตุ้มอ่อน 082-782-3809 0892057286

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณสุมินตรา พามา 062-875-4641 CSvinyltec

คุณสุวันนา แสงสัน 082-782-3803 0827823803

คุณศศิธร รุ่งสง่า 082-796-5200 Kaewvic

คุณภาวิณี พิมพ์สุวรรณ 082-782-3802 Oatvinyltec

คุณศุภาภัค ปานเกิด 082-782-3804 Nokvinyltec

คุณสรายุทธ์ ธาวินัย 094-493-7763 Srayuthvic

คุณญาดานุช หีบเพชร 082-782-3804 CSvinlytec.ltd