ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรม วินิเทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง ประเภท Thermoplastic อาทิ เช่น เม็ดพลาสติกพีวีซี (พีวีซีคอมปาวด์), TPE,TPV และ ,Engineering Plastic โดยมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ในอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกพีวีซี เกี่ยวกับ ขวด, ฟิลม์, สายไฟ, พีวีซีทางการแพทย์, รองเท้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ก่อสร้าง, รถยนต์, มอเตอร์ไซต์ และพีวีซีคอมปาวด์เกรดพิเศษอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมวินิลเทคได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สร้างสินค้าให้มีมูลค่า เดินงานง่าย และมีทีมงานบริการดี บริษัทฯ มีวิศวกรสำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในและต่างประเทศ มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน มีระบบการจัดการ ISO 9001, TPS, 5ส รองรับ ปัจจุบันบริษัทได้ขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์ไปยัง Thermoplastic กลุ่ม TPEs เช่น TPE,TPV (เพิ่ม)และ Engineering Plastic เช่น PP Compound,Nylon,ABS,etc นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ใหม่, ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตอีกด้วย