ผลิตภัณฑ์ของเรา

พีวีซีคอมปาวด์

ทีพีโอ

ทีพีวี

ทีพีอี

พีวีซีคอมปาวด์-การเกษตร

พีวีซีคอมปาวด์-ยานยนต์

พีวีซีคอมปาวด์-ขวด

พีวีซีคอมปาวด์-ฟิล์ม

พีวีซีคอมปาวด์-รองเท้า

พีวีซีคอมปาวด์-เฟอร์นิเจอร์

พีวีซีคอมปาวด์-ไอซี ทิวป์

พีวีซีคอมปาวด์-อุปกรณ์การแพทย์

พีวีซีคอมปาวด์-เครื่องใช้ไฟฟ้า

พีวีซีคอมปาวด์-สายไฟ

พีวีซีคอมปาวด์-งานทั่วไป

ติดต่อสอบถาม

บริษัทอุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด

609 หมู่ 6, ซอยแพรกษา 11, ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์
ติดต่อ 02-702-6708-9
ติดต่อฝ่ายโรงงาน 0-23826717-8

โทรสาร 0-2703-6338

อีเมล sales@vic.co.th

บริการด้านเทคนิค

คุณพงศธร   ตุ้มอ่อน 082-782-3809 0892057286

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณสุมินตรา พามา 062-875-4641 CSvinyltec

คุณสุวันนา แสงสัน 082-782-3803 0827823803

คุณศศิธร รุ่งสง่า 082-796-5200 Kaewvic

คุณภาวิณี พิมพ์สุวรรณ 082-782-3802 Oatvinyltec

คุณศุภาภัค ปานเกิด 082-782-3804 Nokvinyltec

คุณสรายุทธ์ ธาวินัย 094-493-7763 Srayuthvic

คุณญาดานุช หีบเพชร 082-782-3804 CSvinlytec.ltd