การให้บริการทางด้านเทคนิค

งานบริการด้านเทคนิคของเรา คือ การให้บริการคำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่างๆ เช่น

1.งานให้คำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น การตั้งค่าเครื่องจักร (Processing Condition), เคล็ดลับในการผลิตให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ, การควบคุมคุณภาพ ซึ่งในการให้บริการอาจเป็นการให้บริการที่โรงงานของลูกค้า หรือทางโทรศัพท์หรือทาง Line ตามแต่ลูกค้าสะดวก2.งานปรับปรุงสัดส่วนของส่วนผสมต่างๆ ในคอมปาวด์ เพื่อพัฒนาให้ได้สูตรที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า3.งานให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในกรณีที่ลูกค้าใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แล้วมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งในกรณีเร่งด่วน ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ตลอด 8 ชั่วโมง เพื่อให้การผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ทันต่อเวลาและได้คุณภาพ ซึ่งทีมงานบริการด้านเทคนิคจะหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก4.งานให้คำแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เทอร์โมพลาสติกประเภทต่างๆไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น เม็ดพลาสติก พีวีซี, ทีพีอี, ทีพีโอ, ทีพีวี หรือ ทีพีเอส5.ให้บริการทดสอบคุณสมบัติต่างๆของพลาสติกที่ลูกค้าต้องการทราบ เช่น Tensile, Hardness, สี, Impact เป็นต้น6.ฝึกอบรม ให้ความรู้ลูกค้า